neljapäev, november 06, 2008

Lastevanematele

11. novembril kell 17.30 korraldab Kristiine Linnaosa Valitsus Tulika 33b saalis (II korrus, ruum 206) Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi 4., 5., 6. klassi lastevanemate teavitamise järgmistel teemadel:
1. Pisivargused – noorsoopolitsei
2. Riskikäitumine ehk adrenaliinisüsti otsimised (liikuva rongi, auto jm järel rippudes, lohisedes, rulaga punase tule ajal üle tee tormamine) – noorsoopolitsei, terviseedenduse spetsialist
3. Avaliku korra rikkumised, võõra vara omandamised jm - noorsoopolitsei
4. Liiklusseaduse rikkumised ja riskikäitumine ehk adrenaliinisüsti otsimised (jalgratta ja mopeediga sõitmised, palliga mängimised, valest kohast üle tee tormamised lubadeta auto juhtimised jm)- noorsoopolitsei ja terviseedenduse spetsialist
5. Tubaka- ja alkoholiseaduse rikkumised ning narkootiliste ja/või psühhotroopsete ainete tarbimine või omamine (seaduse rikkumise ja terviseriskide osa) - noorsoopolitsei ja terviseedenduse spetsialist
6. Käitumisprobleemid (sotsialiseerumisprobleemid, hüperaktiivsus jm) - psühholoog või psühhiaater
7. Pereprobleemid (kõik eelloetud probleemid ilmnevad reeglina mingi lahendamata pereprobleemi tulemusena – mida siis teha, kui ilmnevad mingit laadi raskused nagu lahutus, pereliikme raske haigus vm)- lastekaitse spetsialist ja lastekaitse seaduse kohustuste osa ning psühholoog

Kommentaare ei ole:

Ajaveebi haldaja:
Tiina Perovskaja