Kodu

neljapäev, jaanuar 31, 2008

Vastlapäeva ootel

Viimasel lastevanemate koosolekul sai ettepanek tehtud, et võiks lume puudumise korral vastlapäeva tähistada uisutamisega.
Uurisin nüüd veidi jäähalli lahtiolekuaegu ja kahjuks ei sobi need kuidagi meile sobivate aegadega.
Mida arvate, kus ja mismoodi võiks talvelaste sünnipäeva tähistada? Vastlapäev oli üheks võimaluseks.

teisipäev, jaanuar 29, 2008

Muusikatund

Ajutiselt on nüüd nädalas 1 muusikatund, mis on teisipäeviti 6. tund. Seda tundi annab Kristiina Gebruk.

esmaspäev, jaanuar 28, 2008

Selle nädala tunniplaan

Teisipäev:
1. loodusõpetus
2. eesti keel
3. matemaatika
4. inglise keel - koos
5. kunstiõpetus
6. muusika

Kolmapäev:
1. -
2. inglise keel - koos
3. eesti keel/ kõneravi
4. kehaline kasvatus
5.-
6.-
7.- järelvastamine

Neljapäev:
1. eesti keel
2. loodusõpetus
3. funktsionaalne lugemine
4. matemaatika
5. tööõpetus
6. inglise keel - I grupp
7. järelvastamine - eesti keel

Reede:
1. eesti keel
2. inimeseõpetus
3. matemaatika
4. kehaline kasvatus

Muusikatunnid

Õpetaja Kristine Mõttus ei tule arvatavasti sel veerandil tööle. Kuna asendusõpetajat ei ole, siis võtsin selle rolli praegu enda peale, et saaksite muusikaõpetuses hinded kätte. Hindeid e-kooli sisse kanda ei saa (vähemalt esialgu), sest seda saab teha ainult aineõpetaja. Seepärast peab hoolikalt jälgima päevikusse sissekantud hindeid, et vältida ebameeldivaid üllatusi veerandi lõpus.
Järgmiseks nädalaks on muusikas vaja üle korrata Eesti hümn ja teha referaat mõnest muusikust (laulja, helilooja).
Olge tublid ja tehke asjad tähtajaks valmis!

reede, jaanuar 25, 2008

Pranglimine

Ees on jälle pranglimise võistlus. Nüüd olete juba 4. klassi õpilased ja arvutused lähevad keerulisemaks. Selleks, et võistlusel hästi läheks, peab väga palju harjutama. Seda saate teha pranglimise treeningsaalis. Pranglimise eest saate ka hinde matemaatikasse.
Korrutustabel on juba peaaegu kõigil selge. Õppealajuhataja isiklikult kiitis, et sel veerandil on tulemused juba tublisti paremad. Harjutamine teeb meistriks!!!
Olge siis tublid ja pranglima!

Järgmine nädal

Õpetaja A. Ristikivi on nüüd terve, kuid haigeks jäi õp. N. Zereen. Jätkuvalt on haiguslehel ka õp. K. Mõttus. Tunniplaan on muutlik ja seepärast liigume edasi ühe päeva kaupa.

Esmaspäev
1. -
2. eesti keel
3. matemaatika
4. eesti keel
5. arvutiõpetus
6. kehaline kasvatus

neljapäev, jaanuar 24, 2008

Tänane koolipäev


Suitsuprii klassi võistluse omaloomingukonkurss

4. klassis osaleme suitsuprii klassi võistlusel. Nüüd on kuulutatud välja omaloomingu konkurss, kus on vaja leida tunnuslause. Kõik on oodatud seda meie klassis välja mõtlema. Arutelu tunnuslause kohta võiks olla blogis selle üleskutse kommentaarides. Pakkuge julgelt!

Nüüd veidi lähemalt:

Suitsuprii klassi võistlus on Eesti koolides toimunud juba kuus aastat. Võistluse eesmärgiks on ennetada või edasi lükata suitsetamise alustamist ja teiste suitsuvabade tubakatoodete tarbimist laste ja noorte seas, motiveerida õpilasi, kes tarbivad tubakat, sellest pahest loobuma ning toetada tubakavabadust kui eluviisi. Selle õppeaasta Suitsuprii klass alustas 22. oktoobril ning lõppeb 22. aprillil. Sel aastal osaleb võistluses ligi 16 000 õpilast erinevatest koolidest üle Eesti.

Teist aastat järjest kuulutatakse välja omaloomingu konkursi, et järgmise aasta Suitsuprii klassi võistlus muuta omanäolisemaks ja eriliseks. Selle aasta omaloomingu konkursi põhieesmärgiks on järgmise õppeaasta Suitsuprii klassi võistluse jaoks tunnuslause saamine.

Konkursi reeglid on järgmised:
Konkurss algab 11. veebruaril ning kestab kuni 10. märtsini.
Konkursil võivad osaleda kõik selle õppeaasta Suitsuprii klassi võistluses osalevad klassid (ka katkestanud klassid).
Iga klass koostab ühiselt Suitsuprii klassi teemal tunnuslause ja/või nägemuse sellest, milline võiks olla Suitsuprii klassi võistluse uus nägu/kontseptsioon.
Iga klass võib esitada kuni viis tunnuslauset.
Tunnuslause maksimaalne pikkus võib olla kuni 10 sõna.
Kontseptsiooni koostamisel piiranguid pole.
Lubatud on kasutada kõikvõimalikke eneseväljendamise vorme (video, joonistused, arvutigraafika jne).


Konkursitööd tuleb saata hiljemalt 10. märtsiks Tervise Arengu Instituuti, aadressil Hiiu 42, Tallinn, 11619, märksõnaga „Suitsuprii klass“ või e-maili teel aadressile kristel.ojala@tai.ee
Saabunud tööde hulgast selgitab žürii 20. aprilliks välja parimad tunnuslaused. Parimaid töid autasustatakse kahes kategoorias – parima tunnuslause saatnud klassile preemiaks 3000 krooni ning parima kontseptsiooni saatnud klassile preemiaks 5000 krooni, mida võib kasutada ekskursiooni jms ühisürituse korraldamiseks. Lisaks peapreemiatele jagatakse parematele veel ka mitmesuguseid meeneid.
Kõige paremaks valitud tunnuslauset kasutatakse järgmise õppeaasta Suitsuprii klassi võistluses ja võistluse materjalides.
Head loomist!
______________________________________________________________________________

Reede

Kuna väga täpselt ei tea, kas õp. Annely Ristikivi tuleb homme kooli, võtke igaks juhuks kaasa ka inimeseõpetuse asjad.

Reede:
1.-
2. inimeseõpetus/eesti keel (kui õpetaja puudub)
3. matemaatika
4. kehaline kasvatus

kolmapäev, jaanuar 23, 2008

Lumi maas!

Lumi on lõpuks päeva veidi valgemaks teinud. Nüüd tuleks suusad üles otsida, et siis suusatama minna!

Neljapäev:
1. -
2. funktsionaalne lugemine - õp. Tiina
3. eesti keel
4. matemaatika
5. eesti keel
6. inglise keel I rühm

teisipäev, jaanuar 22, 2008

Hilinemised

Viimastel nädalatel on väga paljud õpilased hakanud hilinema ja seda teise tundi. Pärast seda, kui tunniplaanis muudatused tulid ja pidi tulema teiseks tunniks kooli, on hilinemisi olnud kohe hästi palju. Ka täna oli 5 hilinejat. See on kurb.
Õpilased, võtke end kokku ja varuge kooli tulemiseks rohkem aega! Iga hilinemine segab tundi!

esmaspäev, jaanuar 21, 2008

Õpetajad jätkuvalt haiged

Teisipäev:
1. -
2. eesti keel
3. matemaatika
4. inglise keel
5. matemaatika - õp. Tiina
6. järelvastamine eesti keeles (arvsõnad): Joonas, Henri, Ester, Giovanni, Oscar, Jargo, Erik, Hendrik, Aleksei, Risto, Laura-Anette, Rasmus, Triin - õp. Tiina

Kolmapäev:
1. -
2. inglise keel
3. eesti keel - õp. Tiina/ kõneravi - õp. Hille Kasenurm
4. kehaline kasvatus - õp. Helme Pärn

reede, jaanuar 18, 2008

MINU KOOLITEE - Põhja Regionaalse Maanteeameti, Tallinna Haridusameti, Põhja PP ja linnaosade valitsuse ühisprojekt

Juba seitsmendat aastat kutsutakse Tallinna koolide IV klasside õpilasi oma kooliteed kaardistama. Selle projekti käigus märgistavad lapsed kodu-koolitee tingmärkidega, toovad välja kõige raskemad ületuskohad ja kirjutavad, miks mõned neist on jalakäijale eriti ohtlikud ning kuidas siis ikkagi üle tee pääseda.
Õpetajate kokkuvõtted õpilaste töödest edastatakse Maanteeameti liiklusspetsialistidele, kes tegelevad aktiivselt jalakäijate liiklusohutuse parendamisega, mille heaks näiteks on Kadaka tee ülekäigukohad ja Pirita teel valgustatud “sebrad”.
Juba kolmandat õppeaastat löövad projektis kaasa ka linnaosade valitsused, kes premeerivad aktiivsemalt osalenud klasse, lisaks on eriauhinnad parimatele kaardistajatele.

Paremusjärjestuse tegemisel arvestatakse:
1. kodu-koolitee märgistamist kaardile ( kui laps elab kooli kõrval majas, siis märgib
ära ümbruskonna raskemad ületuskohad, sest ega ta ainult koolis käi). Paljudel
lastel ei mahu kodu kaardile, kuna asub kaugemal, aga kõige keerulisem koht on
just seal. Kõik ohtlikud “sebrad”, ristmikud ja muud ülekäigukohad saab välja tuua
joonistamise ülesannetes
2. kirjalike ülesannete täitmist, ootame head analüüsi. IV klassi õpilane teab oma
kodu- koolitee tänavate ja ühistranspordipeatuste nimetusis ning kasutab neid.
3. õpetaja kokkuvõte õpilaste poolt enim väljatoodud ohtlikumatest ületuskohtadest oma kooli ümbruses.

Läviviimise aeg: jaan 2008- märts 2008
Kui kaardid on täidetud ja kokkuvõtte tehtud, tulevad kooli liikluspolitseinikud ja analüüsivad koos lastega veelkord ohtlikud ületuskohad läbi, häälestavad neid ettevaatlikule ja mõistvale käitumisele ning samas võtavad tööd kaasa parimate välja selgitamiseks.

3 parimat klassi kutsutakse autasustamisele, kus nad saavad kingitused.

Meie klass osaleb selles projektis. Täna said kõik õpilased kaardi ja lehe, kus analüüs kirjutada. Täitmiseks on aega kuni 18. veebruarini. Siis on vaja analüüsid kooli tuua, et saaksin kokkuvõtte teha ja siis kõik ära saata.

Edu ja jõudu liiklusohtude kaardistamisel!

Tunniplaani muutus

Esmaspäev:
1. inglise keel II
2. eesti keel
3. kunst
4. tööõpetus
5. matemaatika
6. kehaline kasvatus

Lastevanemate infokoosolek

Neljapäeval toimus lastevanemate infokoosolek. Aitäh osalejatele!

NB!
1. 5.veebruar (kell 18.00) - uisutamine või snowtuubidega sõitmine (kui on lund) - talvelaste pidu koos peredega!
2. 4. märts kell 18.00 - lastevanemate ümarlaud
3. Kui laps puudub rohkem kui 3 päeva - arstitõend! Puudumisi osadel lastel väga palju - mõjutab õppeedukust!
4. Garderoobi - igal lapsel peab olema jalatsitekott, kuhu mahuvad ka saapad.

neljapäev, jaanuar 17, 2008

Eilne elektrikatkestus

Kolmapäeval koolipäeva ei toimunud. Hommikul oli kvartal pime ning kuna ei teatud, millal elekter tagasi tuleb, saadeti õpetajad/õpilased koju.
Loodan, et see päev oli kõigile väikeseks hingetõmbeks ja puhkuseks, et täna juba korralikult tööd jätkata.

teisipäev, jaanuar 15, 2008

Selle nädala muudatused

Kolmapäev:
1. -
2. inglise keel
3. eesti keel - õp. Tiina /kõneravi - õp. H. Kasenurm
4. kehaline kasvatus - õp. J. Prass

Neljapäev:
1. -
2. -
3. eesti keel
4. matemaatika
5. matemaatika - õp. Tiina
6. inglise keel I

Reede:
1. -
2. funktsionaalne lugemine - õp. Tiina
3. matemaatika
4. kehaline kasvatus - õp. J. Prass

esmaspäev, jaanuar 14, 2008

Kolm aineõpetajat haiged

Sel nädalal tunniplaan muutub, puuduvad 3 õpetajat: A. Ristikivi, H. Pärn ja K. Mõttus. Kehalist kasvatust annab Jaan Prass ja ülejäänud tunde püüan mina asendada. Kirjutan iga päeva tunniplaani muudatuse blogisse - jälgige!
Tänane ja homne tunniplaan:

Esmaspäev:
1. inglise keel II

2. eesti keel
3. matemaatika
4. eesti keel
5. arvutiõpetus - õp. Tiina Perovskaja
6. kehaline kasvatus - õp. Jaan Prass

Teisipäev:
1. järelvastamine - õp. Tiina Perovskaja
2. eesti keel
3. matemaatika
4. inglise keel
5. kunst
6. tööõpetus

reede, jaanuar 11, 2008

Leitud võti

Õpetaja Annely Ristikivi leidis täna oma klassist üksiku võtme, mis kuulub kellelegi meie klassist. Kes on võtme kaotanud, saab selle esmaspäeval klassijuhataja käest kätte. Uut võtit pole vaja muretseda:)

esmaspäev, jaanuar 07, 2008

Tunniplaan

Esmaspäev
1. inglise keel II/ -(õpetajaga kokkuleppel - järelvastamine)
2. eesti keel
3. matemaatika
4. eesti keel
5. arvutiõpetus
6. kehaline kasvatus

Teisipäev
1. inimeseõpetus
2. eesti keel
3. matemaatika
4. inglise keel I, II
5. kunst
6. tööõpetus

Kolmapäev
1. eesti keel
2. inglise keel I, II
3. muusika
4. kehaline kasvatus
5. kõneravi
6.
7. järelvastamine

Neljapäev
1. funktsionaalne lugemine
2. loodusõpetus
3. eesti keel
4. matemaatika
5. muusika
6. inglise keel I

Reede
1. eesti keel
2. loodusõpetus
3. matemaatika
4. kehaline kasvatus

Jaanuarikuu sünnipäevalised

29. jaanuar - Jane isa
31. jaanuar - Sveta isa
ImageChef.com - Custom comment codes for MySpace, Hi5, Friendster and more
Ajaveebi haldaja:
Tiina Perovskaja