Kodu

kolmapäev, detsember 02, 2009

Kunstiarvustusest

Täna lugesin ja vaatasin näituse arvustusi. Kõigepealt võtsin kokku tähtajaliselt esitatud tööd. Tervest klassist vaid 1 õpilane esitas näituse arvustuse õigeaegselt. See oli Carol Tamm. Tubli!
Ülejäänud ei pidanud tähtaega millekski. Kurb... Aega oli 3 kuud töö ära tuua - see peaks küll piisav aeg olema, et käia ära ühel näitusel ja teha sellest kokkuvõttev töö.
Järgmise arvustuseni on peaaegu 4 kuud aega. Eks paistab, kas edaspidi tähtajast peetakse kinni.

Kunstiõpetus

Järgmise näituse  arvustuse tähtaeg on 31. märts 2010.a
Palun pidada tähtajast kinni! Hiljem laekunud töödelt võetakse hinne alla. 10 päeva hiljem  enam töid vastu ei võeta ja hindeks jääb hinne "1".
Ajaveebi haldaja:
Tiina Perovskaja