Kodu

neljapäev, november 06, 2008

Lastevanematele

11. novembril kell 17.30 korraldab Kristiine Linnaosa Valitsus Tulika 33b saalis (II korrus, ruum 206) Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi 4., 5., 6. klassi lastevanemate teavitamise järgmistel teemadel:
1. Pisivargused – noorsoopolitsei
2. Riskikäitumine ehk adrenaliinisüsti otsimised (liikuva rongi, auto jm järel rippudes, lohisedes, rulaga punase tule ajal üle tee tormamine) – noorsoopolitsei, terviseedenduse spetsialist
3. Avaliku korra rikkumised, võõra vara omandamised jm - noorsoopolitsei
4. Liiklusseaduse rikkumised ja riskikäitumine ehk adrenaliinisüsti otsimised (jalgratta ja mopeediga sõitmised, palliga mängimised, valest kohast üle tee tormamised lubadeta auto juhtimised jm)- noorsoopolitsei ja terviseedenduse spetsialist
5. Tubaka- ja alkoholiseaduse rikkumised ning narkootiliste ja/või psühhotroopsete ainete tarbimine või omamine (seaduse rikkumise ja terviseriskide osa) - noorsoopolitsei ja terviseedenduse spetsialist
6. Käitumisprobleemid (sotsialiseerumisprobleemid, hüperaktiivsus jm) - psühholoog või psühhiaater
7. Pereprobleemid (kõik eelloetud probleemid ilmnevad reeglina mingi lahendamata pereprobleemi tulemusena – mida siis teha, kui ilmnevad mingit laadi raskused nagu lahutus, pereliikme raske haigus vm)- lastekaitse spetsialist ja lastekaitse seaduse kohustuste osa ning psühholoog
Ajaveebi haldaja:
Tiina Perovskaja