Kodu

esmaspäev, oktoober 22, 2007

Suitsuprii klass

Tänasest algab võistlus: suitsuprii klass.
“Suitsuprii klass 2007/2008 “ võistluse juhend
Võistluse läbiviimise ajaks on KUUS KUUD (22.10.2007-22.04.2008)
1. Võistlusel võivad osaleda põhikooli ja gümnaasiumi klassid alates 4.- 12. klassini koos klassijuhatajaga.
2. Klasside osavõtt võistlusest on vabatahtlik ning põhineb vastastikusel aususel ja usaldusel. Vastutus kontrolli eest on õpilastel ja õpetajatel endil.
3. Ühiselt allkirjastatakse klassi leping, milles igaüks lubab olla suitsuprii vähemalt võistluse perioodil 22.oktoober 2007 – 22. aprill 2008 ja kinnitab seda oma allkirjaga.
4. Suitsupriiks olemine ei tähenda ainult mittesuitsetamist. Võistlusel osalejad peavad olema priid ka muudest tubakatoodetest (nt suitsuvabad tubakatooted).
5. Kooli direktori kinnitatud ning võistluses osalevate õpilaste ja klassijuhataja poolt allkirjastatud lepingud saadetakse hiljemalt 1. novembriks 2007 (postitempli kuupäev) märksõna “Suitsuprii klass“ oma maakonna/linna kontaktisikule, mille põhjal tehakse maakonna/linna kokkuvõte, mis edastatakse 8. novembriks 2007 Tervise Arengu Instituuti koondnimekirja koostamiseks.
6. 10. detsembriks 2007.a. esitab iga osalev kool oma maakonna/linna kontaktisikule vahekokkuvõtte võistlust jätkavate klasside kohta. Koondvahearuande koolide osaluse kohta koostab ja saadab edasi Tervise Arengu Instituuti maakonna/linna kontaktisik 20.detsembriks 2007.
7. Lõplike tulemuste selgitamiseks tuleb koolil direktori poolsed kinnitused märksõnaga “Suitsuprii klass” saata 29. aprilliks 2008 maakonna/linna kontaktisikule, kes edastab tulemuste koondi Tervise Arengu Instituudi kontaktisikule tähtajaga 6. mai 2008.
8. Klasside võistlus on avalik, selles osalevate koolide ja klasside nimed avalikustatakse Tervise Arengu Instituudi koduleheküljel www.tai.ee ja www.terviseinfo.ee . Kooli juhtkond registreerib oma koolis võistluses osalevad klassid, avalikustab need ja teavitab lapsevanemaid. Osalevate klasside ja koolide nimed avalikustatakse ka maakonna/linna meediakanalites.
9. Iga võistlusele registreerinud klass osaleb vähemalt ühel õpilastele suunatud tubaka ennetamisega seotud üritusel kooli, paikkonna, maakonna/linna või riigi tasandil.
10. Võistluses osalev klass võtab osa 2008.a. veebruaris toimuvast konkursist, mis korraldatakse osalevatele õpilastele järgmise õppeaasta suitsuprii klassi võistluse tunnuslause ja/või -laulu saamiseks (täpsem info saadetakse koolidesse 2008.a. jaanuaris).
11. Kõik võistluse edukalt läbinud klassid osalevad maakondlikus, üleriigilises ja rahvusvahelises loosimises. Vabariigi auhinnad loositakse välja 20. maiks 2008. Võistluse peaauhind, klassiekskursioon Hollandi pealinna Amsterdami, loositakse suitsuprii klassi võistluses osalevate riikide vahel ülemaailmsel tubakavabal päeval 31. mail 2008.

4 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

väga lahe ju

Anonüümne ütles ...

Väga lahe ma loodan,et meie võidame.

Anonüümne ütles ...

ma ei usu seal osaleb üle saja klassi

T. R. ütles ...

Mina usun, et seal võib neid isegi rohkem olla:)

Ajaveebi haldaja:
Tiina Perovskaja